การตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาด้วยปุ่มตัวหนอน (~) บน Windows10

การใช้ปุ่นตัวหนอน (~) ที่อยู่ด้านซ้านบนของคีย์บอร์ด ในการเปลียนภาษาตามความคุ้นเคยที่ใช้มา ใน Windows 10 ไม่ได้ตั้งค่ามาให้ แต่ผู้ใช้สามารถปรับให้ใช้  ~ ในการเปลี่ยนภาษาไทย

คลิกที่ภาษาด้านล่าง

คลิก Language preferences

คลิก Advanced keyboard settings

คลิก Language bar options

คลิกแท็บ “Advanced Key Settings”

ให้คลิกที่แท็บ Advanced Key Settings

Click “Change Key Sequence”

แล้วคลิกที่ปุ่ม Change Key Sequence

Select option

ให้ติ๊กที่ Grave Accent (`) แล้วกดปุ่ม OK

เสร็จแล้วสามารถกดปุ่ม ~ สำหรับเปลี่ยนภาษา ตามความคุ้นเคยได้แล้วครับ