การตั้งค่า Sublime Text2 กับ Codeigniter

โหลด

https://github.com/martinredola/sublimetext2-codeigniter-completions

มาติดตั้งที่

%appdata%\Sublime Text 2\Packages\PHP\ folder.

ตั้งค่า sublime 

ไปที่   preferences / settings:

เพิ่มข้อมความด้านล่างลงไป

"auto_complete_triggers": [ {"selector": "text.html", "characters": "<$"} ],