ตั้งค่า DocumentRoot บน XAMPP

XAMPP สามารถเปลี่ยน Document Root ได้ง่ายๆ ดูวิธีการด้านล่างเลย

แก้ไขไฟล์ : httpd.conf

Path : C:\xampp\apache\conf\httpd.conf

จากตัวอย่างให้แก้ไข บรรทัด 252 ตามที่ต้องการ