คำสั่งตั้งเวลาให้เครื่อง Mac sleep แบบอัตโนมัติ

เมื่อผู้ใข้ไม่ได้ใช้เครื่อง Mac เป็นเวลานานๆ ก็ควรจะให้เครื่อง นั้นเข้าสู่ Sleep หรือพักการทำงาน เพื่อยืดอายุการใช้งาน ประหยัดไฟ ผู้ใช้สามารถสั่งให้พักการทำงานหรือ sleep ได้โดยสั่งผ่านคำสั่งง่ายๆ ดูวิธีการตั้งค่าด้านล่างได้เลย

เปิด Terminal

ใช้คำสั่ง  systemsetup

รูปแบบคำสั่ง

$ sudo systemsetup -setcomputersleep {จำนวนเวลา}

ตัวอย่างการใช้งาน

กำหนดให้ sleep ใน 60 นาที

$ sudo systemsetup -setcomputersleep 60

กรอกรหัสผ่าน

กำหนดค่าสำเร็จ