วิธีการลบ cookies ใน Internet Explore

เปิด IE

คลิกทีรูปฟันเฟือง

เลือก Safety

คลิก Delete browsing history…

ลบ cookie

  1. ติ๊กเลือก Cookies and website data
  2. กด Delete