การติดตั้ง php-ldap บน CentOS

ติดตั้งด้วย yum

$ yum install php-ldap

แก้ไขไฟล์ php.ini

$ vi /etc/php.ini

เพิ่มโค้ดภายในไฟล์ php.ini ด้านล่างนี้ครับ

extension=ldap.so

Restart service

$ restart service

$ service httpd restart