การอัฟโปรเจคของเราขึ้น bitbucket.org โดยใช้ Netbean

หลังจาที่เราสร้าง repository แล้วต่อไปจะเป็นการอัฟโปรเจคของเราขึ้น ไปเก็บไว้ที่ bitbucket.org กันนะครับ เปิดโปรแกรม netbean ขึ้นมา เลือกที่โปรเจคที่เราต้องการอัฟขึ้น เลือก Push กรอกข้อมูลของโปรเจค คลิกที่ Next หลังจากอัฟเสร็จสิ้น คลิกไปที่ Source จะพบว่ามี Source code […]

Read More →