Export SQL Script ด้วย SQL Server Management Studio

การ Export sql script เพื่อนำไปใช้กับเครื่องอื่น   Export ทั้ง โครงสร้างและข้อมูล เลือกวัตถุที่ต้องการส่งออก กำหนด option กำหนดข้อมูลสำหรับการส่งออก กำหนดข้อมูลสำหรับการ export ส่งออกสำเร็จ ไฟล์ที่ส่งออก

Read More →

การ Dump SQL File ขนาดใหญ่บน SQL Server

เชื่อว่านักพัฒนาหลายๆ ท่านเคยเจอปัญหา dump ไฟล์ sql ที่มีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถรัน script แบบปกติได้ วันนี้ผมมีวิธีที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ด้วยการใช้ command line ลองมาดูวิธีการกันครับ Syntax sqlcmd -S SERVERNAME -d MYDATABASE […]

Read More →

SQL Injection คืออะไร

SQL Injection เป็นเทคนิค หรือ รูปแบบ การโจมตีของ hacker โดยอาศัยช่องโหว่ของโปรแกรม ทำให้สามารถ แอบใส่ คำสั่ง SQL เข้าไปทาง Input ทั้งหลายบน UI  เพื่อที่จะสามารถดึงข้อมูล ออกมาจากฐานข้อมูลได้ หรือแม้กระทั้ง ใช้คำสั่ง INSERT, UPDATE, DELETE, […]

Read More →