การถอน Extension ออกจาก Safari

การถอน extension ที่ไม่ต้องการออกจาก safari กรณีนี้ผมต้องการถอน adblock ออก ไปที่เมนู preference กดที่ Uninstall เมื่อถอนเสร็จแล้ว เมนูด้านซ้ายจะหายไปแล้ว

Read More →