ตั้งค่า DocumentRoot บน XAMPP

XAMPP สามารถเปลี่ยน Document Root ได้ง่ายๆ ดูวิธีการด้านล่างเลย แก้ไขไฟล์ : httpd.conf Path : C:\xampp\apache\conf\httpd.conf จากตัวอย่างให้แก้ไข บรรทัด 252 ตามที่ต้องการ

Read More →

Laravel Query Muti Where

ปัญหา คือต้องการ query ข้อมูลแบบมีเงื่อนไขโดยสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อมีการส่งค่าเท่านั้นถึงจะทำการใส่เงื่อนไขถ้าไม่มีการส่งไม่ต้องใส่เงื่อนไข วิธีการแก้ปัญหา ทำการสร้าง function ไว้ใน where แล้วใน function ก็ทำการเขียนเงื่อนไขตามต้องการได้เลย ตัวอย่าง กำหนดตัวแปร private $data = []; ภายใน function […]

Read More →

Hello Codeigniter3

สำหรับคนที่เคยเขียนเว็บแบบ php ธรรมดา อาจจะไม่คุยกับการเขียน MVC ซึ่ง Codeigniter เป็นการเขียนแบบ MVC ในบทความนี้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา admin จะ ใช้ V กับ C  ให้ดูก่อนนะครับ สร้าง C […]

Read More →

PHP : เชื่อมต่อ mysql database ด้วย mysql

บทความนี้เป็นพื้นฐานการเชื่อต่อฐานข้อมูล mysql ด้วย php  การใช้ php เชื่อมต่อกับ database นั้นมีหลายวิธี แต่วันนี้ admin มาแสดงเชื่อมต่อด้วยน mysql

Read More →

Java : แปลงค่า String เป็น int

ในบางครั้งรับค่าเป็น String แต่ต้องการแปลงให้เป็น Int ให้ใช้ method  Integer.parseInt(); แปลงค่า ตัวอย่างการแปลงค่า String 1234 เป็น int 1234 int MyNumber = Integer.parseInt(“1234”);  

Read More →

Jquery : แทรกข้อมูลในแถวของตาราง (tbody)

ใช้ในกรณีที่ต้องการแทรกข้อมูลลงใจตาราง เช่น เมื่อดึงข้อมูลมาจาก database ต้องการให้แสดงผลเป็นตารางโดยมีตารางอยู่แล้วดังภาพด้านล่าง เวลาเลือกให้กำหนด id ของตาราง ตามด้วย tbody แล้วก็แทรกข้อมูลลงไป เหมือนตัวอย่างด้านล่าง $(“#table tbody”).append(“<tr><td>”+val.y_id+”</td><td>”+val.y_name+”</td></tr>”);   ตัวอย่างโค้ด <table class=”table table-bordered” […]

Read More →

PHP : การกำหนดขนาดของไฟล์ที่อัฟโหลดด้วย .htaccess

ในภาษา PHP  ได้มีการกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ 2M ใว้ในไฟล์ php.ini ถ้าต้องการให้อัฟได้มากกว่านั้นต้องเข้าไปแก้ในไฟล์ php.ini แต่ทั้งนี้เราสามารถกำหนดขนาดของไฟล์ที่อัฟโหลดได้ ด้วยการใช้ไฟล์ .htaccess โดยเขียนโค้ดดังด้านล่างนี้ครับ โค้ดในไฟล์ .htaccess php_value post_max_size 30M php_value upload_max_filesize […]

Read More →