แก้ไขปัญหา bitnami WAMP แก้ไขโค้ดแล้ว update ช้า

เมื่อทำการแก้ไขโค้ด php แล้ว reload บางครั้งเห็นผลทันที บางครั้งต้องรอเป็นนาที

สาเหตุ
เกิดจาก default มีการเปิด OpCache ไว้
เปิด OpCache ไว้ทำไม
OpCache เป็นการ cache เพื่อให้การทำงานเร็วขึ้นแต่ไม่เหมาะสำหรับการพัฒนาระบบ ดังนั้นปิดไปเลยดีกว่า
ปิด OpCache เพื่อกันพัฒนา
เข้าไปแกไข php.ini
 opcache.enable=1 แก้เป็น opcache.enable=0

 

 

 

เสร็จแล้ว restart service เป็นอันเสร็จ