การกำหนดค่าให้คอมพิวเตอร์ เปิดเองอัตโนมัติ

การกำหนดค่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเองอัตโนมัติคอมพิวเตอร์ HP สามารถตั้งค่าให้เครื่องเปิดเองอัตโนมัติได้โดยการไปเซ็ตที่ bios

ดูตามตัวอย่างด้านล่าง
เข้าไปที่ BIOS โดยการกด key “F10”

Advanced

BIOS Power-On

จากตัวอย่างด้านบน เป็นการกำหนดให้คอมพิวเตอร์เปิดอัตโนมัติ ตอน 4 โมงเย็นทุกวัน
เสร็จแล้วกด F10 แล้วกด F10 เพื่อออกจาก mode