All in one WP Migration – ตัวช่วย migration แบบง่ายๆ

Resize Image After Upload เป็น plugin ที่ใช้สำหรับปรับขนาดภาพ ที่มีขนาดให้ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เว็บโหลดไว และประหยัดพื้นที่มากขึ้นกว่าด้วย

การติดตั้ง

  1. ให้ไปที่เมนู Plugin
  2. คลิกที่ปุ่ม Add New

ค้นหาและติดตั้ง

  1. พิมพ์ “Resize Image After Upload”
  2. ติดตั้ง

Active

กด Active

Settings

การปรับการตั้งค่าต่างๆ ให้ดูความหมายตามด้านล่าง
Enable re-size ให้เลือก yes หมายถึงการเปิดใช้งานการ resize

Max image dimensions หมายถึงการกำหนดค่าความกว้างและความยาวสูงสุด

JPEG compression level หมายถึงการกำหนดคุณภาพของภาพ จากเดิม 100% หลังจาก resize แล้วให้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ แนะนำให้ปรับ 90%

Force JPEG re-compression หมายถึงการบังคับให้แปลงรูปภาพเป็นไฟล์ .jpge