การเพิ่มภาษาแป้นพิมพ์ไทยบน Windows 10

เข้าไปที่ Control Panel

เลือก Clock, Language, and Region

บนหน้า Control Panel ให้คลิก Add a language ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ Clock, Language, and Region

เลือก Region

คลิก Language preferences

เลือก Add a preferred language

เพิ่มภาษาไทย

ติดตั้งภาษาไทย

การเปลียนภาษาให้กด Alt + Shift พร้อมกัน