วิธีเพิ่มลายเซ็น Gmail จะแสดง Signature อัตโนมัติ

วิธีตั้งค่าลายเซ็น Gmail (Signature)

การตั้งค่า

เปิดหน้าเว็บเมล์ Gmail

คลิกที่  ตั้งค่า แล้วเลือก การตั้งค่า (Settings)

ตั้งค่าทั้งหมด

คลิกที่ ดูการตั้งค่าทั้งหมด

แท็บทั่วไป (General)

ภายใต้แถบ  ให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบ ลายเซ็น

สร้างลายเซนต์ใหม่

ค่าเริ่มต้นจะเลือก ไม่มีลายเซ็น ให้เลือก คลิกที่สร้างใหม่

กำนดชื่อลายเซนต์

พิมพ์ชื่อลายเซนต์

กดสร้าง

เพิ่มข้อความ

เพิ่มข้อความ หรือข้อมูลที่เราต้องการให้แสดงทุกครั้งที่ส่งอีเมลใหม่

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาคลิกที่ปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง (Save change)

ลองสร้างเมล์ใหม่

หลังจากกดเขียนเมล์ใหม่แล้วจะเห็นว่ามีลายเซนต์ขึ้นมารอเลย