การเพิ่มไอคอนหน้าจอ Desktop บน Windows 7

การเพิ่ม ไอคอนบนหน้าจอ Desktop บน Windows 7

Personalize

คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนหน้าจอ แล้วคลิกที่ Personalize

Change desktop icons

คลิก Change desktop icons

เลือกไอคอน

คลิกเครื่องหมายถูกที่ต้องการให้ icons มาโชว์ที่หน้า Desktop

ไอคอนแสดงแล้ว

ไอคอนต่างๆที่ได้ทำการเลือกไว้แล้ว ก็จะมาอยู่บนหน้าจอ Desktop ดังรูปภาพด้านล่าง