การเพิ่ม Desktop Icon บน Windows 10

การเพิ่ม icon บน Windows 10

คลิกขวาที่หน้าจอ เลือก Personalize

เลือก Themes

เลือก Desktop icon settings

เลือก icon ที่ต้องการให้แสดง

icon ถูกเพิ่มแสดงที่หน้าจอ