สรุป 3 ฟีเจอร์ใหม่ ChatGPT

3 ฟีเจอร์ใหม่ของ ChatGPT

  1. Web browsing
  2. ChatGPT Plugins
  3. Code interpreter

ChatGPT เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อเติมเต็มความสามารถของ ChatGPT ดังนี้

  1. Web browsing – เพิ่มฟีเจอร์ web browsing เพื่อให้ ChatGPT สามารถ search ข้อมูลในเน็ตได้เหมือน bing และได้ข้อมูลที่เป็น real-time ขึ้น
  2. ChatGPT Plugins เป็นเครื่องมืออัพเกรดของ ChatGPT ที่ช่วยให้ ChatGPT สามารถทำหลายอย่างได้ เช่น จองตั๋วเครื่องบิน, จองร้านอาหาร, เช็คราคาหุ้น crypto แบบ real-time, คำนวนแคลอรี่, สั่งซื้อวัตถุดิบออนไลน์, เปรียบเทียบราคาสินค้า, สรุปไฟล์ PDF ออนไลน์ และอื่นๆ มี plugins ประมาณ 100 ตัวให้เลือกใช้
  3. Code interpreter ใช้งานได้หลากหลาย สามารถประมวลผลไฟล์ต่างๆ เพื่อคุยกับ ChatGPT, ดาวน์โหลดไฟล์ทำภาพทำกราฟ, วิเคราะห์ข้อมูล, สร้างกราฟ, และแก้ไขรูปภาพต่างๆ ได้ ยังสามารถใช้ python programming ประมวลผลยากๆได้ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น อัพโหลดไฟล์ต่างๆเพื่อถาม ChatGPT, อัพโหลด Excel แล้วให้ ChatGPT วิเคราะห์ข้อมูล, สร้างกราฟ, ดาวน์โหลดไฟล์มาใช้, แก้ไขรูปภาพ, และสร้าง QR code.

สรุป: ChatGPT เป็นเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้สะดวกสบายในการใช้งานและมีความสามารถมากขึ้น โดยปัจจุบันมีฟีเจอร์ใหม่ 3 อย่างนี้: Web browsing, ChatGPT Plugins และ Code interpreter