ไมโครซอฟท์เพิ่มฟีเจอร์ปลั๊กอินให้กับ Bing Chat และ Copilot เพื่อเชื่อมต่อ API จากภายนอก

ไมโครซอฟท์เพิ่มฟีเจอร์ปลั๊กอินให้กับ Bing Chat และ Copilot เพื่อเชื่อมต่อ API จากภายนอกเข้าไปในระบบ

  • 📝 ปลั๊กอินใหม่ให้กับ Bing Chat และ Copilot เพื่อเชื่อมต่อ API จากภายนอก
  • 🎯 สามารถใช้ปลั๊กอินเดียวกับ ChatGPT เพื่อใช้งานใน Bing Chat และ Copilot
  • 💬 ปลั๊กอินช่วยในการแชตและการเชื่อมต่อร้านค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้า
  • 📄 สามารถใช้ปลั๊กอินใน Copilot เพื่อทำงานกับเอกสารต่างๆ
  • ✒️ ปลั๊กอิน Practical Laws ช่วยในการร่างสัญญาและปรับปรุงสัญญาใน Word
  • ❓ สามารถถามปลั๊กอินเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากับกฎหมายของสัญญาได้
  • 🌐 ไมโครซอฟท์สร้างปลั๊กอิน Bing เพิ่มให้กับ ChatGPT เพื่อตอบคำถามตามข้อมูลปัจจุบัน