การสร้าง repository บน bitbucket.org

1.  เข้าไปที่ bitbuket.org

 

2. คลิกที่ Create

 

3. กรอกรายละเอียดของโปรเจคที่เราต้องการจะสร้าง

 

4. ถ้าสำเร็จจะได้หน้าจอดังภาพครบ