ตั้งผู้ดูแลระบบ Fanpage Facebook

สำหรับคนที่มีแฟนเพจ facebook  แต่ต้องการผู้ดูแลช่วยนะครับ

1.  เริ่มต้นจาก ไปที่ แก้ไขเพจ->แก้ไขการตั้งค่า

2. จะได้หน้าดังภาพข้างล่าง

3. เลือกที่ บทบาทเพจ  แล้วเพิ่ม email ของผู้ที่ต้องการให้ดูแล fanpage แล้วกดบันทึกครับ