การติดตั้ง java jdk สำหรับ windows8

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html?ssSourceSiteId=otnjp

หลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้ว ก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา

แล้วทำตามภาพเลยครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เราก็มาทำการตรวจสอบว่า java ใช้ได้จริงมั้ย โดยการเปิด Command แล้วพิมพ์ “่java -version”

ถ้าการติดตั้งสำเร็จก็จะแสดงข้อมูลของ java ดังภาพด้านล่างครับ